npk 24-3-6+S - moniravinnelannoite

 

Tuote on hyvin liukeneva, rakeinen ja rae on tasalaatuista. Raekoko: 2–5 mm.

 

Ravinnepitoisuus painoprosentteina:
Kokonaistyppi (N) 24 %
• ammoniumtyppi 13,3 %
• nitraattityppi 10,8 %
Fosfori (P) 3 %
• vesiliukoinen fosfori 2,3%
Kalium (K) 6 % 
Sisältää: Rikki (S) 2 %

 

Käyttömäärä:
Tuotteita käytetään viljelysuunnitelman lannoitesuositusten mukaisesti.

Varastointi ja käsittely:

Varastoi tuote mieluiten sisätiloissa. Ulos varastoitaessa sijoita tuote kuormalavojen päälle ja peitä pressulla. Ei nautittavaksi. Estä tuotteen ja tyhjien pakkausten joutuminen lasten ja kotieläinten ulottuville. Noudata käsittelyssä varovaisuutta. Älä mene ylösnostetun säkin alle.

 

Valmistaja:                               Maahantuoja:
EuroChem                               MT Market Oy
Antwerpen NV
Belgia                                      Paino 650 kg

 

npk 24-3-6+s - moniravinnelannoite