npk 20-4-8+S - moniravinnelannoite

 

Tuote on hyvin liukeneva, rakeinen ja rae on tasalaatuista. Tuote soveltuu hyvin myös lietelannan kanssa käytettäväksi, sillä puolet typestä on nopeasti liukenevaa. Raekoko: 2–5 mm.

 

Ravinnepitoisuus painoprosentteina:
Kokonaistyppi (N) 20 %
• ammoniumtyppi 8,6 %
• nitraattityppi 11,4 %
Fosfori (P) 4,4 %
• vesiliukoinen fosfori 3,3 %
Kalium (K) 8,3 % 
Rikki (S) 3%

 

Käyttömäärä:
Tuotteita käytetään viljelysuunnitelman lannoitesuositusten mukaisesti.

Varastointi ja käsittely:

Varastoi tuote mieluiten sisätiloissa. Ulos varastoitaessa sijoita tuote kuormalavojen päälle ja peitä pressulla. Ei nautittavaksi. Estä tuotteen ja tyhjien pakkausten joutuminen lasten ja kotieläinten ulottuville. Noudata käsittelyssä varovaisuutta. Älä mene ylösnostetun säkin alle.

 

 

 

 

Valmistaja:                               Maahantuoja:
EuroChem                               MT Market Oy
Antwerpen NV
Belgia                                      Paino 650 kg

 

npk 20-4-8+s - moniravinnelannoite