MAP 12-23 - starttilannoite

 

Tuote on rakeinen ja rae on tasalaatuista. Raekoko: 2–5 mm.

 

Ravinnepitoisuus painoprosentteina:
Kokonaistyppi (N) 12 %
• ammoniumtyppi 12 %
Fosfori (P) 23 %
• vesiliukoinen fosfori 21,8 %

 

Käyttömäärä:
Tuotteita käytetään viljelysuunnitelman lannoitesuositusten mukaisesti.

Varastointi ja käsittely:

Varastoi tuote mieluiten sisätiloissa. Ulos varastoitaessa sijoita tuote kuormalavojen päälle ja peitä pressulla. Ei nautittavaksi. Estä tuotteen ja tyhjien pakkausten joutuminen lasten ja kotieläinten ulottuville. Noudata käsittelyssä varovaisuutta. Älä mene ylösnostetun säkin alle.

 

Valmistaja:                               Maahantuoja:
EuroChem                               MT Market Oy
Antwerpen NV
Belgia                                      Paino 500 kg

MAP 12-23 - starttilannoite